Loading watson media player

Did You Know?

Europese houding ten opzichte van duurzaamheid: YouGov-onderzoek in opdracht van GROHE geeft inzichten

Het onderwerp duurzaamheid heeft onlangs meer aandacht gekregen door de VN-conferentie over klimaatverandering (ook bekend als COP26) in Glasgow die van 31 oktober tot 12 november plaatsvond. Als merk dat al decennialang streeft naar duurzame oplossingen, zijn klimaat- en milieukwesties van centraal belang voor GROHE. Daarom gaf het merk in de aanloop naar de conferentie YouGov de opdracht voor een representatief onderzoek in zeven Europese landen - waarbij de Europese houding ten opzichte van duurzaamheid in de politiek, maar ook in het dagelijks leven werd onderzocht. In totaal deden meer dan 7.000 deelnemers uit Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Rusland mee. 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Wat is de houding van Europeanen tegenover de klimaatcrisis? Hoe tevreden zijn mensen met het klimaat- en milieubeleid in hun eigen land? Wat is duurzaamheid hen waard? Dat waren de belangrijkste vragen, waar GROHE's enquête dieper op inging. Daaruit bleek dat 56 procent van alle respondenten op de hoogte was van de 2021 VN-klimaatconferentie. Als het gaat om het klimaat- en milieubeleid in hun respectievelijke landen, was de meerderheid van de respondenten (57 procent) ontevreden. Over de 1,5-gradendoelstelling van het Akkoord van Parijs uit 2015 liepen de meningen uiteen: 47 procent van de respondenten is er zeker van dat die niet gehaald zal worden.

Wat is de gemiddelde houding ten opzichte van het kopen van duurzame producten?

Wat is belangrijker bij de aankoop van een product? Moet het duurzaam zijn of wint de prijs het uiteindelijk van andere productkenmerken? Uit het onderzoek blijkt dat 53 procent van de respondenten de prijs van een product belangrijk vindt, terwijl 32 procent meer aandacht besteedt aan duurzaamheid. Als we kijken naar kenmerken die een nieuw product moet hebben, zijn de belangrijkste aankoopredenen het besparen van plastic (54 procent), het besparen van afval (53 procent) en het besparen van energie (51 procent) - al met al kenmerken die bijdragen aan een bewustere productconsumptie.

Verschillende landen, verschillende gewoonten: Wat waren de grootste culturele verschillen als het gaat om de houding ten opzichte van duurzaamheid?

Uit de studie is gebleken dat Denen zich tijdens het aankoopproces het meest bewust zijn van de noodzaak om CO2-uitstoot te besparen. In Rusland zijn klimaatkwesties veel belangrijker voor mensen die in landelijke gebieden wonen dan voor stedelingen. Terwijl de Duitsers de meeste aandacht besteden aan het vermijden van afval en plastic afval, zijn het de Fransen die bij hun aankoopbeslissingen het meest letten op de duurzaamheid van een product. Wat de 1,5 graad-doelstelling betreft, zijn de Britten samen met de Fransen en de Nederlanders het meest pessimistisch dat deze nog kan worden gehaald. Over hun eigen nationale klimaatbeleid zijn de Italianen het meest ontevreden. Als antwoord op de vraag wie de grootste invloed heeft op de duurzaamheidsomslag, zijn de Nederlanders er het meest van overtuigd dat bedrijven hier een taak hebben.

Wat zijn de belangrijkste aanjagers van de transformatie naar meer duurzaamheid?

Volgens de respondenten zijn de belangrijkste drijfveren in de transformatie naar meer duurzaamheid overheidsregelgeving (37 procent), de acties van bedrijven (27 procent) en hun eigen individuele acties (21 procent). Als we kijken naar het aspect van de acties van bedrijven, zijn zowel GROHE als LIXIL al vele jaren proactieve drijfveren in de context van duurzame actie. GROHE zet zich al sinds 2000 in voor duurzaamheid. Het merk LIXIL heeft al vroeg de basis gelegd voor een klimaatneutrale en grondstofbesparende circulaire economie in zijn gehele waardeketen. Het merk houdt rekening met dit circulaire proces met innovaties zoals Cradle-to-Cradle-Certified® producten die materialen gebruiken maar niet verbruiken. Bedrijven zijn belangrijke aanjagers in de transformatie naar een regeneratieve toekomst en worden - zo blijkt uit de enquêteresultaten - ook als zodanig beschouwd.

Wat gaat GROHE nu doen?

Met de bevindingen van de YouGov-enquête in het achterhoofd, is GROHE vol energie om de CO2-neutraliteit uit te breiden naar de eigen keten en plastic voor eenmalig gebruik helemaal te elimineren. Hoewel GROHE al sinds 2020 CO2-neutraal produceert, blijft het merk ook in de toekomst zijn CO2-voetafdruk verkleinen. Zo wordt er momenteel een nieuw zonnepark gebouwd bij GROHE's productielocatie in Hemer. Daarnaast heeft GROHE tot nu toe 34 miljoen plastic verpakkingen geëlimineerd en ligt het op schema om het doel om plastic uit alle productverpakkingen te elimineren in het voorjaar van 2022 te bereiken.

Meer afleveringen

WTD
Did You Know: World Toilet Day 2021
Thermostats
Did You Know: Thermostaatkranen
GROHE_Tipp1_Regenwasser
Did You Know: Earth Overshoot Day
GROHE History_building GROHE Armaturen_with workforce
Did You Know: De geschiedenis van GROHE onthuld