Loading watson media player

Did You Know?

Jak GROHE Blue pomáhá šetřit vodu a snižovat emise CO2 a plastový odpad

Věděli jste, že balená voda nejenže vytváří více plastového odpadu, ale také výrazně zvyšuje uhlíkovou stopu a sama o sobě spotřebovává mnohonásobně více vody, než si myslíte? Ať už v práci nebo v domácnosti, GROHE Blue nabízí udržitelnou alternativu. Tento kuchyňský systém nabízí lahodnou chlazenou filtrovanou pitnou vodu v neperlivé nebo perlivé podobě přímo z kohoutku a podporuje životní styl šetrný k životnímu prostředí. A navíc ušetří nespočet cest do obchodu a tahání těžkých lahví.

Čísla jsou překvapivá. Řekněme, že si v práci nainstalujete systém GROHE Blue Professional. Zatímco při vypití jednoho litru balené vody se ve skutečnosti spotřebuje sedm litrů vody – po započtení vody spotřebované při procesu stáčení, výroby lahví a dopadu dopravy – při vypití jednoho litru vody ze systému GROHE Blue Professional se spotřebuje pouze jeden litr*. Zatímco při výrobě jednoho litru vody balené v PET lahvích vzniká celkem 108,47 gramů CO2, při výrobě vody v systému GROHE Blue Professional vzniká 15,59 gramů CO2 na litr**. A zatímco v kanceláři o 30 zaměstnancích se ročně spotřebuje v průměru 6 600 jednorázových plastových lahví, s GROHE Blue Professional by vaše pracoviště nepoužilo žádnou**.

Instalace systému GROHE Blue Home také přináší velký rozdíl. Průměrná domácnost, která je závislá na jednorázových plastových lahvích, spotřebuje 800 lahví ročně, ale s GROHE Blue Home by se spotřebovala nula***. Zatímco gramy CO2 vypuštěné na litr spotřebované vody se sníží ze 108,47 na 26,33 gramů**. Přitom byste stále spotřebovali pouze jeden litr vody na každý litr, který skutečně vypijete. 

Pokud stále chcete, aby vaše pitná voda byla filtrovaná bez nečistot, ale nepotřebujete, aby byla chlazená nebo sycená, pak systém GROHE Blue Pure sníží vaše emise CO2 na jeden vypitý litr na pouhých 5,35 gramů a zároveň odstraní 800 jednorázových plastových lahví*** a sníží vaši vodní stopu na jeden litr za každý vypitý litr**.

Vidíte tedy, že výběr správného systému GROHE Blue pro vás, ať už doma nebo v práci, bude mít velký vliv na tři faktory, které v současné době velmi zatěžují naše životní prostředí – nadměrnou spotřebu vody, emise CO2 a plastový odpad. Společně se dokážeme rozhodovat správně a šetřit vzácné zdroje naší planety.    

* „Skutečná spotřeba vody při výrobě vody pitné: případ Itálie“, Journal of Environmental Management 92 (2011)
** „Vytvoření uhlíkové stopy výrobku pro kuchyňské systémy GROHE pro zásobování pitnou a teplou vodou“, Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, Univerzita Duisburg-Essen (2021). Životnost GROHE Blue Professional uvažovaná ve studii je 5 let. 
*** Německá ekologická iniciativa (DUH) https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen/

Další epizody