Kodex chování

Kodex chování skupiny LIXIL 

 

Kodex chování skupiny LIXIL slouží jako vodítko pro závazné chování ve společnosti LIXIL, a tedy i ve společnosti GROHE. Jeho význam je do značné míry totožný s předchozím Kodexem obchodního chování společnosti GROHE a tímto jej s okamžitou platností nahrazuje.

Dodržování tohoto Kodexu chování skupiny LIXIL nám pomáhá žít jako celosvětová kultura dodržování předpisů, dosáhnout „jednoho LIXILu“ a bez ohledu na to, kde pracujeme, jednat na společném základě jak v rámci společnosti, tak v interakcích se zákazníky, obchodními partnery, regulačními orgány a komunitami.

Tento Kodex chování identifikuje a ilustruje standardy chování pro dodržování určitých zákonných povinností nebo firemní politiky - přesně tak, jak to dosud dělal Kodex chování společnosti GROHE.

 

Příklady zahrnují:   

  • Společenská odpovědnost ve vztahu k marketingu, kvalitě výrobků, lidským právům a zaměstnanosti
  • Soutěž 
  • Finanční integrita a vztahy k obchodním partnerům, voleným zástupcům a úředníkům, veřejnosti a médiím.

Integrita společnosti LIXIL, a tedy i GROHE, tak jde ruku v ruce. 

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/corporate/LIXIL_CoC2019_eng/original/LIXIL_CoC2019_eng.pdf
  

https://www.grohe.com/en/corporate/about-company/code-of-conduct/human-rights-principle.html